Tämänkertaisen kirjoituksemme aihe on hyvin yksinkertainen. Ja toki myös tyylisuunnaltaan hiukan tavallisesta poikkeava. Olemme jo moneen kertaan todenneet että usein tuotteesta halutaan kerralla valmis ja mahdollisimman hyvä. Valitettavasti asiat eivät kuitenkaan mene aina näin. Tai no, menevät jos tyydyt siihen että tuotteesi ei ole niin hyvä kuin mahdollista.

Joten, väärinkäsitysten välttämiseksi ja on tarkoituksenani kertoa lyhyesti ja yksinkertaisesti tuotekehitysprojektin vaiheista. Jokainen projekti toki on yksilö, jonka kulku sovitetaan aina asiakkaan toiveiden mukaiseksi, mutta jonkinlaista yleistystä sen kulusta voidaan kuitenkin tehdä.

Alla olevassa taulukossa on kuvattuna tällainen yleistys projektin kulusta:

Vaatimusmäärittelyn tavoitteena on määrittää ne reunaehdot ja tavoitteet, joiden perusteella tuote tullaan suunnittelemaan. Tällöin mietitään tarvittava toiminnalisuus ja vaatimukset, jotka tuotteen tulee täyttää. Hyvin tehdyn vaatimusmäärittelyn tuloksena on tuotespesifikaatio, jossa erilaiset ratkaisut tuotteen toteuttamiseen on esitelty, ja konseptisuunnittelu voidaan aloittaa.

Konseptoinnissa aloitetaan tuotteen varsinainen ideointi. Vaatimuksien täyttämiseksi suunnittellaan ne ratkaisut, joilla tavoiteltu toiminnallisuus saadaan aikaiseksi. Tuotekonsepteja on hyvä olla useita, jotta erilaiset ratkaisut voidaan arvottaa ja mahdollisuudet tulee käytyä läpi. Tässä vaiheessa tuotteeseen on vielä helppo tehdä muutoksia ja lopputuloksena olevaa suunnitelmaa voidaan jo käyttää ensimmäisen prototyypin rakentamiseen.

Ensimmäisen prototyypin tarkoituksena on yleensä testata erilaisia ratkaisuja tuotteen toteuttamiseen. Tuotteesta rakennetaan siis fyysinen malli, jonka avulla mahdolliset ongelmakohdat voidaan löytää helposti. Prototyyppiä myös voidaan muokata jos haluttuun lopputulokseen ei ole päästy ja näitä muokkauksia otetaan huomioon seuraavissa vaiheissa.

Detaljisuunnittelussa valittu tuotekonsepti suunnitellaan valmiiksi. Osat hiotaan kohdilleen, ja toleroidaan valmistettavaksi.

Toinen prototyyppi on yleensä jo huomattavasti lähempänä valmista tuotetta ja se voi olla valmistettu jo lopullisen kaltaisilla valmistusmenetelmillä. Tällöin ulkoasu ja toiminnallisuus on myös hyvin halutun lopputuloksen kaltainen eikä rakenteeseen tehdä enää huomattavia muutoksia. Prototyyppikierroksia voi toki olla useampiakin, mutta asian yksinkertaistamiseksi päätämme esimerkkimme tähän.

Tuotannollistamisessa tuotteen ideaan ja toimintaperiaatteeseen ei enää kosketa. Käytännössä tässä vaiheessa mietitään keinoja valmista tuote halvemmalla tai yksinkertaisemmin. Materiaalivalinnat, valmistusmenetelmien hienosäätö jne kuuluvat tähän vaiheeseen. Tuotannollistamisen yhteydessä tuotteellesi hankitaan myös tarvittavat viranomaishyväksynnät ja tottakai tehdään valmistusdokumentit.

Kuten tästä yleistyksestä voidaan todeta, tuotekehitys on aikaa- ja resursseja vievää toimintaa. Kuitenkin, tuotteen elinkaarikustannukset päätetään suurimmalta osalta tässä vaiheessa, joten panostus kannattaa. Suunnitteletko tuotteesi nopeasti ja oikoen, jolloin kaikkea ei ole otettu huomioon? Vai teet tuotteesi huolella ja mahdollisimman hyväksi? Tämän artikkelin kirjoittaja Pirkka Lepola toimii mekaniikkasuunnittelijana Conseptas Oy:ssä. Jos sinä sinulla on kysyttävää artikkeliin tai omaan tuotteeseesi liittyen, autamme sinua mielellämme kaikissa tuotekehitysprojektiisi liittyvissä asioissa.