caliper_with_gears

Design for excellence eli yleisesti DFX on yleinen suunnitteluohjenuora, jonka mukaan tuote yritetään suunnitella mahdollisimman hyväksi. Kuitenkin valitettavasti on huomioitava, että täydellistä tuotetta ei ole, tai jos olisikin sen tekeminen olisi todella kallista ja aikaavievää. Suunnitteluprosessissa pyritään siis ottamaan huomioon mahdollisimman monta asiaa, kuitenkin siten, että tuote on järkevä ja tällöin tuota DFX-termiä voidaan käyttää myös muodossa Design for X, jolloin X toimii muuttujana, jota muokataan tuotteen ja asiakkaan prioriteettien mukaan.
Yleisimmät näistä muuttujista ovat:
• Assembly (A)
• Cost (C)
• Logistics (L)
• Manifacturing (M)
• Reliability (R)
• Serviceability / repairability (S)
Tämän blogikirjoituksen tarkoituksena onkin syventyä muutamaan näistä yleisistä suunnitteluohjenuorista, kertoa niiden sisällöstä ja auttaa sinua priorisoimaan oikeita asioita oman tuotteesi suunnittelussa. Joten pidemmittä puheitta, aloitetaan.

DFA: Design for assembly, jolloin tuote tai sen osa suunnitellaan mahdollisimman helposti kokoonpantavaksi. Tällöin tuote suunnitellaan käyttämään mahdollisimman samanlaisia kiinnitystapoja ja useiden erilaisten ruuvien ja kiinnityssuuntien käyttöä pyritään minimoimaan. DFA on tullut ajankohtaisemmaksi ja tärkeämmäksi automaation yleistyessä, sillä monet ihmiselle helpotkin työtavat voivat olla automaatiolle liian haastavia. Ihmisen tekemässä suunnittelutyössä taas huomioonotettavia seikkoja on mm. pääsy erilaisiin paikkoihin, kasausjärjestys, työkalut yms. Hyvin kokoonpantavaksi suunniteltu tuote koostuu mahdollisimman vähistä osista ja osakokoonpanoista, ja se minimoi mahdolliset kokoonpanovirheet jo omalla rakenteellaan ja ohjauksilla.

Kappalet voivat liikkua sivusuunnassa kokoonpanon aikana, ellei niiden liikettä estetä.

Kappaleet voivat liikkua sivusuunnassa kokoonpanon aikana, ellei niiden liikettä estetä.

DFM: Design for manufacturing, eli tuote tai sen osa suunnitellaan valmistettavaksi jollain tietyllä menetelmällä. Esimerkiksi muovituotteiden tapauksessa otetaan huomioon tarvittavat seinämänvahvuudet, materiaalin ja pinnanlaadun vaatimat päästöt ja tietenkin se, että kappale pitäisi saada jotenkin ulos vielä muotistakin. Koneistettaessa taas otetaan huomioon käytettävissä olevat työkalut sekä työstösuunnat, sekä aihio, josta kappaletta aletaan valmistamaan. Oikein valitulla valmistusmenetelmällä ja sille sopivaksi suunnitellulla kappaleella voidaan massatuotantovaiheessa pienentää kustannuksia huomattavasti. Sekä tietysti ehkäistään mahdollisia ongelmia ja jatkosuunnittelun tarvetta.

Kappale on koneistettavissa, mutta valaessa liikesuunnan vastaiset muodot tekevät muotista kalliin.

Kappale on koneistettavissa, mutta valaessa liikesuunnan vastaiset muodot tekevät muotista kalliin.

DFC: Design for cost, eli tuotteesta pyritään tekemään mahdollisimman kustannustehokas. Kukaan ei osta tuotetta joka on liian kallis. Joten kustannuksien minimointi ja tuotannollistaminen on todella tärkeässä osassa uuden tuotteen suunnittelussa. Oikeiden työkalujen ja materiaalien käyttö oikeassa paikassa on todella tärkeää.

Pienetkin valinnat osan geometriassa voivat vaikuttaa muottikustannuksiin merkittävästi.

Pienetkin valinnat osan geometriassa voivat vaikuttaa muottikustannuksiin merkittävästi.

Tässä vaiheessa olemme puhuneet vasta muutamasta muuttujasta, ja kuten voidaan jo huomata, on suunnittelukohtien priorisointi loputon suo, täydellistä tuotetta kun valitettavasti ei voi tehdä. Tärkeintä on, että sinun tuotteesi on suunniteltu mahdollisimman hyvin ja oikeita asioita korostaen. Joten, jos sinulla on tuoteidea, tai tuotteesi on jo suunniteltu ja olet viemässä sitä massatuotantoon, etkä ole varma miten projektisi vietäisiin loppuun. Ota rohkeasti yhteyttä meihin, niin keskustellaan asiasta yhdessä.